2 agost 2022
La Unitat de Gestió de la Informació de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 3.000,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, per a l
2 agost 2022
El Servei de Monuments de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 38.530,00€  a l’Ajuntament de Cadaqués, per les obres de Rest
2 agost 2022
L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per import de 29.030,32€, dins el Fons Econòmic de carà
28 juliol 2022
DIPSALUT ha concedit un ajut de 4.000,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués com a suport econòmic per les despeses efectuades en l’àmbit d
18 agost 2022
El Ple de l’Ajuntament de Cadaqués, en sessió ordinària, de data 10 d’agost de 2022, ha acordat, per unanimitat dels seus membres ass
2 agost 2022
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 10.000,00€  a l’Ajuntament de Cadaqués, per la Redacció del
2 agost 2022
La Diputació de Girona ha concedit una  subvenció directa nominativa de 23.000,00€  a l’Ajuntament de Cadaqués, per l’organitzaci
2 agost 2022
El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 14.400,00€  a l’Ajuntament de Cadaqués, per a inversions en
28 juliol 2022
SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT PER ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES, PER ALS ANYS 2022 - 2023 DIPSALUT ha concedit u