28 novembre 2022
El proper dilluns dia 28 de Novembre fins el dimarts 13 de desembre ( ambdós inclosos) començaríem el període d’inscripció a la Llar
4 octubre 2022
Expedient núm.: X2022003549 Títol: Llicències OVP 2023 Per la present em plau fer-vos avinent que a efectes de verificar per part del
18 agost 2022
El Ple de l’Ajuntament de Cadaqués, en sessió ordinària, de data 10 d’agost de 2022, ha acordat, per unanimitat dels seus membres ass
2 agost 2022
L’Ajuntament de Cadaqués ha rebut suport econòmic de la Diputació de Girona per import de 29.030,32€, dins el Fons Econòmic de carà