20 abril 2022
Aquest Pla Local de Joventut de Cadaqués(en endavant PLJ) s’ha elaborat per a conèixer la situació dels joves en el nostre municipi, d
7 abril 2022
Concurs per seleccionar la imatge destinada a representar la “XII Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional dels territoris de pa
30 març 2022
Per acord del Ple de la Corporació, de data 16 de desembre de 2021 es va procedir a aprovar el pla d’usos i serveis de temporada pel per
3 març 2022
Suspensió tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com suspensi