+
23 gener 2018
Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017 s’aproven les bases per a la selecció de funcionari interí/na tècnic
14 desembre 2017
Bases per a la selecció de funcionari/a interí/na tècnic de compatibilitat-tresoreria i recaptació de caracter temporal destinat a la ge
23 novembre 2017
Canvi de sanejament c/ Es Portal, per un import de 14.000,00€  -INFO-
20 novembre 2017
Cliqueu aquí per consultar ses bases
7 novembre 2017
L’Ajuntament de Cadaqués ha estat beneficiari d’un ajut de la Diputació de Girona per finançar projectes per facilitar l'accés a les
21 desembre 2017
Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017 s’aproven les bases per a la selecció de funcionari interí/na tècnic
29 novembre 2017
Per obra de soterrament dels contenidors i la línia elèctrica de la Plaça de Ses Herbes, per un import de 37.510,24 € --INFO--
23 novembre 2017
Canvi de sanejament i nova canonada potables c/ Santa Bàrbara i Colomer, per un import de 25.000,00€ -INFO-
10 novembre 2017
SUBVENCIONS A MUSEUS I COL·LECCIONS DE LES COMARQUES GIRONINES PER A DOTAR-SE D’EQUIPAMENTS RELACIONATS AMB LES NOVES TECNOLOGIES &nbs
18 setembre 2017
Cliqueu aquí per veure la nota informativa