Certificat -Exp. 667-2018 – Modificació ordenança reguladora de la neteja pública i gestió residus