Edicte – Exp. 667-2018 – Aprovació inicial modificació ordenança reguladora de la neteja pública i gestió residus