Edictes i Decrets

07/12/2016 – Edicte a aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l’exercici 2017 –Edicte–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del POUM –Edicte–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 3-2016 –Edicte–

07/12/2016 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació d’una concessió espai cap de creus –Edicte–  –Plec de clausules–

12/12/2016 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules que regiran l’adjudicació  d’una concessió dels quioscs de Ses Oliveres i Port Lligat –Edicte– –Plec de clausules–

12/12/2016 – Edicte d’aprovació de les bases reguladores del procés de selecció er la plaça de Secretaria-Interventora –Edicte– –Bases plaça–

26/01/2017 – Decret 4/2017 : Susopensió del plec de clàusules de la gestio dels quatre camps de boies dels polígons de la badia de Cadaqués i Portlligat –Decret–

02/03/2017 – Certificat adjudicació del concurs via procediment obert per a adjudicar l’autorització de la instal·lació i explotació de dos quioscs a Ses Oliveres i un quiosc a Port Lligat –Certificat–

08/03/2017 – Edicte d’aprovació del plec de clàusules dels quatre camps de boies de la badia de Cadaqués i badia de Portlligat  –plec de clàusules– –CB Sa Confitera– –CB Ses Oliveres– –CB Pianc/Poal– –CB Platja Gran– –CB Sa Conca– –CB Portlligat — 

17/03/2017 – Edicte adjudicació quioscs a Ses Oliveres i a PortLligat –Edicte–

17/03/2017 – Edicte adjudicació Bar Espai Cap de Creus – Antoni Llinares Bueno –Edicte–

03/04/2017 – Edicte adjudicació llicència Tren Turístic – Macalisa –Edicte–

23/05/2017 – Edicte d’infrmació pública d’un projecte de sotarament d’una línia de mitja tensió a la finca de Ses Arrels –BOP–

26/05/2017 – Decret 20/2017 – Nomenament d’alcalde accidental per absència de l’alcalde i 1ª tinent d’alcalde –Decret–