Mercat

  • Tots els dilluns de 8:00 a 14:00 hores a la Riera (a l’hivern es desplaça a l’aparcament de sobre la riera)