Oferta pública d’ocupació

CONTRACTACIÓ TÈCNIC GESTIÓ ESPORTIVA 

14/08/2019 – Bases per la contractació de tècnic en gestió esportiva (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

—————————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ SUBALTERN

14/08/2019 – Bases per la contractació de un subaltern (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU EN PRACTIQUES 13/08/2019

13/08/2019 – Bases per administratiu en pràctiques (inici termini presentació de sol·licituds el dia 13 d’agost) –Bases–

——————————————————————————————————————-

11/06/2019 – Decret resultats informadors –Decret–

07/06/2019 – Decret de llista d’admesos i data de les proves per informadors –Decret–

08/05/2019 – Bases que regeixen la convocatoria per a la provisio com a personal laboral temporal de 2 auxiliars informadors –Bases–

————-————-—————————————-————-———-

05/06/2019 – Decret resultats constitució de borsa  taquillers museu –Decret–

31/05/2019 – Llista definitiva de candidats admesos, data de les activitats valoratives i tribunal qualificador del procés de selecció per la creació de dues places de taquillers de museu i creació d’una borsa de treball –Llista–

17/04/2019 – Edicte de les bases que han de regir el procés de selecció per la contractació de 2 taquillers de museu per temporada d’estiu de 2019 –Bases– –BOP–

————-————-—————————————-————-————-

07/05/2019 – Decret de publicació dels resultats dels finalistes i constitució de una borsa de treball d’operari vigilant de serveis maritims –Decret–

16/04/2019 – Llista definitiva admesos serveis maritims –llista definitva admesos serveis maritims–

10/04/2019 – Decret llistat provisional serveis maritims — llista provisional serveis marítims —

28/02/2019 – Convocatòria per una borsa de treball de vigilants operaris de serveis marítims –Edicte– –BOP– –DOGC–

————-————-—————————————-

18/02/2019 – Decret de llista definitiva d’admesos borsa arquitectes –Decret–

————-————-—————————————-————-—————————

13/05/2019 – Decret de resultats finals i ampliació borsa –Decret–

12/04/2019 – Acord de suspensió de proves i nova data –Acord–

09/04/2019 – Llistat resolucio proves físiques –Resolucio proves fisiques–

28/03/2019 – Llista definitiva d’admesos i exclosos juntament amb el calendari de les proves –Llista–

08/03/2019 – Llistat provisional d’admesos i exclosos per la ampliació de borsa d’agents de policia –Llista–

12/02/2019 – Edicte de les bases de la nova convocatoria per ampliar la borsa de policies –Edicte– –DOGC– –BOP–

————-————-—————————

28/11/2018 – Edicte de publicació de les bases que han de regir el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Edicte bases–

————-————-

28/11/2018 – Decret d’admesos i exclosos, data de convocatòria i composició del tribunaldel procediment de selecció d’un dinamitzador juvenil –Decret–

06/11/2018 – Edicte bases del proces per la contractació d’un dinamitzador juvenil — Edicte bases —

—————————-————-————-

17/09/2018 – Edicte de llistat d’atmesos a la selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte admesos —

19/09/2018 – Edicte de publicació de les bases per les quals es regeix el procés de selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte– 

————-————-————-————-

21/08/2018 – Edicte d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, data de convocatòria i publicació del tribunal del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –BOP–
—————————-

27/12/2018 – Rectificació resultats finals i constitució de la borsa –Decret-

21/12/2018 – Resultats finals i consticució de la borsa de agents de policia –Decret–

12/12/2018 – Resultats proves coneixements –Resultats proves coneixements–

30/11/2018 – Resultats proves fisiques –Resultats proves físiques–

22/11/2018 – Llistat definitiva, calendari i composició candidats procés selecció agents –Llistat definitiva i calendari–

19/10/2018 – Edicte de llistat d’admesos a la selecció d’agent de policia grup C2 –Provisional edicte admesos —

06/08/2018 – Edicte de publicació de l’acord pel qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball d’agents de policia grup C2 –BOP–

————-————-————-————-————-————-

06/08/2018 – Decret de rectificació d’errada – Convocatòria procés de selecció d’arquitecte Grup A –DECRET–

————-————-————-————-————-————-

26/07/2016 – DECRET DE NOVA CONVOCATORIA AL PROCES SELECTIU PER A LA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS AL SERVEI D’ECONOMIA –DECRET– –BOP–
————-————-————-————-————-————-————-————-

17/01/2019 – Resultat del prcés selectiu per a una borsa de treball d’administratiu –Decret de resultats administratius eco–

10/07/2018 – BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA AL SERVEI D’ECONOMIA, EN RÈGIM DE LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP C, SUBGRUP 1. –EDICTE–

————-————-————-————-————-————-————-————-————-

17/01/2019 – Resultat del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Decret de resultats arquitectes–

09/07/2018 – BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE SUPERIOR, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP A, SUBGRUP 1. –EDICTE–