Oferta pública d’ocupació

(14/04/2021) – Edicte de publicació de les bases que regeixen el procés selectiu per a la provisió de 8 places d’agent interi de la policia local per a un preiode de 6 mesos i per l la creació d’una borsa de repocició d’agents, mitjançant el procediment de concurs-opocició (GRUP C2). EDICTE BASES AGENTS PL 2021  DECRET LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN/A ADMINISTRATIU/VA EN PRÀCTIQUES, PER A JOVES INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

La contractació ve condicionada a la resolució favorable per part del Servei d’Ocupació de Catalunya de la sol·licitud de subvenció tramitada per l’Ajuntament de Cadaqués en el marc de la convocatòria efectuada en base a la resolució TSF/2537/2020

27/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la contractació d’un/a administratiu/va en pràctiques, per a joves inscrits en el programa de garantia juvenil –EDICTE–

11/11/2020 – Decret llistat admesos i exclosos, composició tribunal i data, hora i lloc de l’entrevista –DECRET–

——————————————————————————————————–

PROCÉS SELECTIU PER  A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’EDUCADORS/ES DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

23/10/2020 – Bases que regeixen el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educadors/es de la Llar d’infants municipal –EDICTE–

23/11/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

04/12/2020 – Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos, composició tribunal i data proves –DECRET–

11/12/2020 – Constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de places d’auxiliar administratiu/va d’administració general –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

17/07/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

29/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

05/08/2020 – Resultats prova teòrico-pràctica –RESULTATS–

05/08/2020 – Resultats prova ofimàtica –RESULTATS–

05/08/2020 – Puntuació entrevista personal –PUNTUACIÓ–

06/08/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

——————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ TAQUILLERS MUSEU PER ALS SERVEIS DE TEMPORADA

19/06/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la provisió com a personal laboral temporal de 2 taquillers de Museu per als serveis de temporada, mitjançant el procediment de concurs –EDICTE–

30/06/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

15/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data concurs –DECRET–

20/07/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ INFORMADORS TURÍSTICS DE TEMPORADA

13/05/2020 – Bases que regeixen la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball per a la cobertura de dues places d’auxiliar informador turístic –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

19/06/2020 – Decret canvi vocals –DECRET–

19/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

30/06/2020 – Decret constitució borsa de treball i contractacions –DECRET–

———————————————————————————————————–

CONTRACTACIÓ CAPORAL POLICIA LOCAL

28/02/2020 – Procés selectiu  per la provisió d’un caporal  del cos de la policia local de l’Ajuntament de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos –DECRET–

30/07/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

—————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA TEMPORADA

28/02/2020 – Procés selectiu  per la creació d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament places de temporada del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ AGENTS INTERINS POLICIA OCUPACIÓ PERMAMENT

28/02/2020 – Procés selectiu per la creació  d’una borsa de treball d’agents  per cobrir interinament  places d’ocupació permanent del cos de la policia local de Cadaqués –EDICTE–

05/05/2020 – Continuació procés selectiu –EDICTE–

22/05/2020 – Llistat provisional d’admesos i exclosos — DECRET–

23/06/2020 – Llistat definitiu d’admesos i exclosos, composició tribunal, data proves –DECRET–

02/07/2020 – Resultats prova aptitud física –RESULTATS–

03/07/2020 – Decret redistribució proves divendres 3 de juliol –DECRET–

03/07/2020 – Resultats prova coneixements del territori, culturals i actualitat, i cas pràctic i coneixements professionals –RESULTATS–

08/07/2020 – Resultats prova psicotècnica i entrevista personal –RESULTATS–

10/07/2020 – Decret constitució borsa de treball –DECRET–

—————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ TÈCNIC GESTIÓ ESPORTIVA 

22/10/2019 – Decret resultats i creació d’una borsa de tècnic en gestió esportiva –Decret–

15/10/2019 – Decret tribunal i nova data de realització de les proves per tècnic de gestió esportiva –Decret–

23/09/2019 – Decret llistat admesos i exclosos i data del tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de tècnic en gestió esportiva (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

11/10/2019 – Decret de suspensió de les proves de selecció previstes pel dilluns dia 14 d’octubre –Decret–

11/10/2019 – Decret de rectificació d’errada material del decret 210/2019 pel que s’aprova la convocatòria i les bases per a la selecció d’un tècnic de gestió esportiva a mitja jornada i creació de borsa de treball resultant –Decret–

—————————————————————————————————————

CONTRACTACIÓ SUBALTERN

15/10/2019 – Decret resultats selecció subaltern i creació de borsa de treball –Decret–

24/09/2019 – Decret llistat admesos  i data i tribunal –Decret–

14/08/2019 – Bases per la contractació de un subaltern (inici termini presentació de sol·licituds el dia 19 d’agost) –Bases–

———————————————————————————————————-

CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIU EN PRACTIQUES 13/08/2019

13/08/2019 – Bases per administratiu en pràctiques (inici termini presentació de sol·licituds el dia 13 d’agost) –Bases–

——————————————————————————————————————-

11/06/2019 – Decret resultats informadors –Decret–

07/06/2019 – Decret de llista d’admesos i data de les proves per informadors –Decret–

08/05/2019 – Bases que regeixen la convocatoria per a la provisio com a personal laboral temporal de 2 auxiliars informadors –Bases–

————-————-—————————————-————-———-

05/06/2019 – Decret resultats constitució de borsa  taquillers museu –Decret–

31/05/2019 – Llista definitiva de candidats admesos, data de les activitats valoratives i tribunal qualificador del procés de selecció per la creació de dues places de taquillers de museu i creació d’una borsa de treball –Llista–

17/04/2019 – Edicte de les bases que han de regir el procés de selecció per la contractació de 2 taquillers de museu per temporada d’estiu de 2019 –Bases– –BOP–

————-————-—————————————-————-————-

07/05/2019 – Decret de publicació dels resultats dels finalistes i constitució de una borsa de treball d’operari vigilant de serveis maritims –Decret–

16/04/2019 – Llista definitiva admesos serveis maritims –llista definitva admesos serveis maritims–

10/04/2019 – Decret llistat provisional serveis maritims — llista provisional serveis marítims —

28/02/2019 – Convocatòria per una borsa de treball de vigilants operaris de serveis marítims –Edicte– –BOP– –DOGC–

————-————-—————————————-

18/02/2019 – Decret de llista definitiva d’admesos borsa arquitectes –Decret–

————-————-—————————————-————-—————————

13/05/2019 – Decret de resultats finals i ampliació borsa –Decret–

12/04/2019 – Acord de suspensió de proves i nova data –Acord–

09/04/2019 – Llistat resolucio proves físiques –Resolucio proves fisiques–

28/03/2019 – Llista definitiva d’admesos i exclosos juntament amb el calendari de les proves –Llista–

08/03/2019 – Llistat provisional d’admesos i exclosos per la ampliació de borsa d’agents de policia –Llista–

12/02/2019 – Edicte de les bases de la nova convocatoria per ampliar la borsa de policies –Edicte– –DOGC– –BOP–

————-————-—————————

06/02/2019 – Base rectora de la convocatòraia de l’ampliació de la borsa de treball existent d’agents interins –Edicte–

————-————-—————————————————

28/11/2018 – Edicte de publicació de les bases que han de regir el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Edicte bases–

————-————-

28/11/2018 – Decret d’admesos i exclosos, data de convocatòria i composició del tribunaldel procediment de selecció d’un dinamitzador juvenil –Decret–

06/11/2018 – Edicte bases del proces per la contractació d’un dinamitzador juvenil — Edicte bases —

—————————-————-————-

17/09/2018 – Edicte de llistat d’atmesos a la selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte admesos —

19/09/2018 – Edicte de publicació de les bases per les quals es regeix el procés de selecció d’un auxiliar administratiu en practiques –Edicte– 

————-————-————-————-

21/08/2018 – Edicte d’aprovació de la llista d’admesos i exclosos, data de convocatòria i publicació del tribunal del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –BOP–
—————————-

27/12/2018 – Rectificació resultats finals i constitució de la borsa –Decret-

21/12/2018 – Resultats finals i consticució de la borsa de agents de policia –Decret–

12/12/2018 – Resultats proves coneixements –Resultats proves coneixements–

30/11/2018 – Resultats proves fisiques –Resultats proves físiques–

22/11/2018 – Llistat definitiva, calendari i composició candidats procés selecció agents –Llistat definitiva i calendari–

19/10/2018 – Edicte de llistat d’admesos a la selecció d’agent de policia grup C2 –Provisional edicte admesos —

06/08/2018 – Edicte de publicació de l’acord pel qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball d’agents de policia grup C2 –BOP–

————-————-————-————-————-————-

06/08/2018 – Decret de rectificació d’errada – Convocatòria procés de selecció d’arquitecte Grup A –DECRET–

————-————-————-————-————-————-

26/07/2016 – DECRET DE NOVA CONVOCATORIA AL PROCES SELECTIU PER A LA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIUS AL SERVEI D’ECONOMIA –DECRET– –BOP–
————-————-————-————-————-————-————-————-

17/01/2019 – Resultat del prcés selectiu per a una borsa de treball d’administratiu –Decret de resultats administratius eco–

10/07/2018 – BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA AL SERVEI D’ECONOMIA, EN RÈGIM DE LABORAL TEMPORAL I/O FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP C, SUBGRUP 1. –EDICTE–

————-————-————-————-————-————-————-————-————-

17/01/2019 – Resultat del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball d’arquitectes –Decret de resultats arquitectes–

09/07/2018 – BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE SUPERIOR, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP A, SUBGRUP 1. –EDICTE–