Oferta pública d’ocupació

10/07/2018 – BASES REGULADORES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER CONSTITUIR UNA

BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA AL SERVEI D’ECONOMIA, EN RÈGIM DE LABORAL TEMPORAL I/O

FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP C, SUBGRUP 1. –EDICTE–

09/07/2018 – BASES QUE REGIRAN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ARQUITECTE

SUPERIOR, EN RÈGIM DE FUNCIONARI/A INTERI/A, GRUP A, SUBGRUP 1. –EDICTE–