Junta de Govern Local

Sr. Josep Lloret i Parellada
Alcaldia – Àrees de Benestar Social, Sanitat i Governació
alcaldia@cadaques.cat

Sra. Fernanda Moreno José
1ª tinent d’alcalde – Àrees de Promoció Econòmica, Hisenda, Gestió del Territori i Esports
nandi@cadaques.cat 

Sra. Alba Martín Moreno
2ª tinent d’alcalde – Àrees de Turisme, Fires i Mercats
alba@cadaques.cat

Sr. Santiago Sanés i Adanero
3r tinent d’alcalde – Àrees d’Obres i Serveis i Urbanisme
santi@cadaques.cat

Sra. Eulàlia González i Salvadó
Àrees de Festes, Joventut i Ensenyament
lelu@cadaques.cat

Sra. Margarita Figueras i Riera
Àrees de Cultura i Participació ciutadana
margarita@cadaques.cat

Competències de la Junta de Govern Local

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis