Junta de Govern Local

Sra. Maria Pia Seriñana Torrents
Alcaldessa, Urbanisme i Governació
alcaldia@cadaques.cat

Sr. Jordi Riera Renter
1ª Tinent d’Alcaldia Regidor de Turisme, Medi Ambient ,Serveis i Salut
jordi@cadaques.cat

Sra. Airy Rodriguez Rotllan
2ª Tinent d’Alcaldia Regidora d’Hisenda, Festes i Fires i Mercats
airy@cadaques.cat

Sra. Laura Blay Sanchez
3ª Tinent d’Alcaldia Regidora de Benestar Social, Sanitat, Cultura i Participació Ciutadana
laurab@cadaques.cat

Sr. Fernando Granados Jaen
4t Tinent d’Alcaldia Regidor d’ Infraestructures i Obres Públiques, Neteja Viària i Educació
fernando@cadaques.cat

Sr. Ismael Vila Gelonch
Regidor de Noves tecnologies, Serveis Marítims i Contractacions i compres
isma@cadaques.cat

Sr. Sergi Blay Garcia
Regidor de Promoció Econòmica, Comunicació i Transparència
sergib@cadaques.cat

Sr. Marcel Cros Pique
Regidor de Joventut i Esports
marcel@cadaques.cat

Competències de la Junta de Govern Local

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis