Junta de Govern Local

Sra. Maria Pia Seriñana Torrents
Alcaldia – Governació i Esports
alcaldia@cadaques.cat

Sra. Airy Rodriguez Rotllan
1ª tinent d’alcalde – Hisenda, Turisme, Festes, Juventud, Fires i Mercats
airy@cadaques.cat 

Sr. Pol Zendrera Agullo
2ª tinent d’alcalde – Urbanisme, Medi Ambient, Obres i Serveis
pol@cadaques.cat

Sra. Laura Blay Sanchez
3r tinent d’alcalde – Benestar Social, Sanitat, Cultura, Participació Ciutadana i Ensenyament
laurab@cadaques.cat

Competències de la Junta de Govern Local

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis