Perfil del contractant

 • Bases especifiques i instancies per a la plaça d’auxiliar administratiu /va publicades en el bop Núm. 52 del 16 de març de 2016 Pàg. 64. Dates de presentació del 16 de març al 5 d’abril inclos. La data de constitució del Tribunal, modificació del dia d’examen al dia 19 de maig de 2016, a les 9.00h al local d’Entitats, situat a la Riera Sant Vicenç.     Bases     Instància     Llistat admesos i exclosos     Acta convocatoria 19 de maig    
 • Plec de clàusules administratives per a l’adjudicació, mitjançant concurs públic, d’una llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en la modalitat de tren turistic.     Plec de clàusules
 • Edicte d’aprovació del plec de condicions del contracte d’arrendament d’un bé immoble.     Plec de condicions 
 • Es necessita una persona per la brigada municipal, amb coneixements bàsics de lampisteria, amb contracte laboral de relleu per jubilació parcial.     Condicions dels aspirants
 • Edicte adjudicació quioscs a Ses Oliveres i a PortLligat –Edicte–
 • Edicte adjudicació Bar Espai Cap de Creus – Antoni Llinares Bueno –Edicte–  
 • Edicte adjudicació llicència Tren Turístic – Macalisa –Edicte–
 • Edicte plaça secretaria-intervenció caràcter interí valoració de mèrits, publicat en el BOP de Girona núm. 83 de 2 de maig de 2017 –BOP– –Bases– –Decret– 
 • Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió d’un espai per a la instal·lació d’un taller de música, al art i joia, mitjançant concurs obert –Edicte Aj– –BOP– –DOGC–
 • Edicte d’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres d’instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal –BOP–
 • Edicte D’adjudicació del contracte de les obres del projecte de pavimentació de varis carrers de Cadaqués –BOP–