29. Hi ha a la web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials?

A la web municipal no hi ha fòrum de discussió.

A través del web municipal es dóna accés a la pàgina de facebook de l’Ajuntament de Cadaqués així com al perfil de twitter de l’àrea de Turisme.