40. Es difonen els ingressos fiscals per habitant?

Ingressos fiscals per habitant = Ingressos tributaris / nombre d’habitants

Any 2013

4.881.287,75€ / 2872 = 1.699,61€ per habitant

Any 2014

5.413.574,85€ / 2.884 = 1.877,11€ per habitant

Any 2015

2.159,39€ per habitant

Any 2016

2.360,56€ per habitant