42. Es difon la inversió per habitant?

Inversió per habitant = Oblig. cap. VI i VII / nombre d’habitants

Any 2013

349.451,00 / 2.872 = 121,68€ per habitant

Any 2014

105.074,27 / 2.884= 36,43€ per habitant

Any 2015

77,02€ per habitant

Any 2016

138,56€ per habitant