45. Es publica l’import del deute públic municipal consolidat i la seva evolució en comparació amb exercicis anteriors?

Endeutament financer del consistori any 2013

2.768.753,43€

Endeutament financer per habitant any 2013

937,92€

Endeutament financer del consistori any 2014

2.361.746,19€

Endeutament financer per habitant any 2014

822,34€

Endeutament financer del consistori any 2015

2.148.710,75€

Endeutament financer per habitant any 2015

756,59€

Endeutament financer del consistori any 2016

1.492.624,13€

Endeutament financer per habitant any 2017

526,13€