6. Es publica l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa?