Participació Ciutadana

Què necessitem a Cadaqués?

Des de l’ajuntament de Cadaqués llancem la iniciativa de decidir entre tots i totes, en què invertirem 100.000 € des pressupost de l’Ajuntament.

Durant es mesos de maig a desembre transcorreran ses 4 etapes des procés en el qual proposarem i decidirem conjuntament ses idees en les quals s’invertiran es 100.000€ des pressupost.

Bases dels pressupostos participatius

Per més informació descarrega sa presentació de pressupostos participatius.

Per a qualsevol dubte que pugui sorgir podeu posar-vos en contacte amb info@muutos-consulting.com

1a etapa- RECEPCIÓ DE PROPOSTES

maig – 15 juliol

Durant es mesos de maig i juny s’obrirà un portal d’accés perquè es ciutadans de Cadaqués pugueu presentar propostes fins el 15 de juliol.

●     Qui pot fer propostes?

 • Persones a títol individual.
 • Famílies.

●     Com les podem fer?

●     Quin tipus de propostes es poden fer?

 • Projectes d’inversió (equipaments, infraestructures o actuacions a l’espai públic).

●     Quins criteris hauran de complir ses propostes?

 • Ser inversions.
 • Ajustar-se a un màxim de 48.000€ per proposta.
 • Viables legal i tècnicament i, per tant, el més concretes possibles per poder analitzar de la forma més ajustada possible la seva viabilitat.
 • Ser de competència municipal i no estar previstes as pressupost municipal referent al 2023 de l’Ajuntament.
 • Anar acompanyades de ses dades de contacte de ses persones, empreses o entitats proposants.
 • Ser inclusives i respectuoses amb es drets humans.

2a etapa – VALIDACIÓ DE SES PROPOSTES

juliol – agost

Durant es mesos d’agost i setembre, ses propostes seran revisades i validades, tenint en compte criteris de viabilitat des projecte i cost econòmic.

3a etapa – VOTACIÓ

novembre-desembre

Al novembre s’obrirà un portal de votació de ses propostes a la ciutadania per a la votació de ses propostes que siguin millors per a Cadaqués.

●     On podrem votar?

Des de l’aplicació eAgora i també presencialment, en diferents punts del municipi.

●        Qui podrà votar?

Podran presentar propostes i votar totes ses persones residents o amb una vinculació motivada amb Cadaqués:

 • Persona empadronada a Cadaqués, o que ho hagi estat en es darrers 5 anys, major de 16 anys.
 • Persona amb residència o segona residència a Cadaqués encara que no estigui empadronada.

●        Quan podem votar?

Del 13 de novembre al 13 de desembre.

4a etapa – ANUNCIAMENT

S’anunciaran ses propostes guanyadores triades entre tots.

Potser sa teua és sa guanyadora!

No dubtis en contactar-nos a info@muutos-consulting.com

BASES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

PRESSUPOSTOS EXPLICACIÓ