Promocions variables

1 juny 2022
Aprovat per Ple ordinari de data 25 de maig de 2022 i publicat al BOP de Girona núm. 105 de data 1 de juny de 2022 - DOGC núm. 8680 de dat
19 maig 2022
  CASAL D’ESTIU 2022 – Per a nens/es de 1er fins a 2on de primària CASAL PAVELLÓ 2022  Per a nens/es de 3er fins a 6è d
19 abril 2022
Suspensió tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, així com suspensi
4 abril 2022
S’ha resolt, a través del Decret d’Alcaldia 2022DECR000285 de 28 de març de 2022, la contractació d’urgència a la Sra. Cristina F
26 maig 2022
El període de preinscripcions comença el proper dia 30 de Maig fins el dia 10 de juny ( ambdós inclosos). SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ LLA
20 abril 2022
Aquest Pla Local de Joventut de Cadaqués(en endavant PLJ) s’ha elaborat per a conèixer la situació dels joves en el nostre municipi, d
7 abril 2022
Concurs per seleccionar la imatge destinada a representar la “XII Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional dels territoris de pa
30 març 2022
Per acord del Ple de la Corporació, de data 16 de desembre de 2021 es va procedir a aprovar el pla d’usos i serveis de temporada pel per