Promocions variables

23 abril 2018
XXXVII Setmana Cultural 2018
Cliqueu aquí per consultar sa programació prevista per la Setmana Cultural Fe d'errades: El Recital Lorca previst pel diumenge 29 d'abr
23 març 2018
La Junta de Govern Local de data 12 de març de 2018 acorda l'aprovació de l'orferta pública de treball per als serveis de temporada i les
23 gener 2018
Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017 s’aproven les bases per a la selecció de funcionari interí/na tècnic
14 desembre 2017
Bases per a la selecció de funcionari/a interí/na tècnic de compatibilitat-tresoreria i recaptació de caracter temporal destinat a la ge
23 novembre 2017
Canvi de sanejament i nova canonada potables c/ Santa Bàrbara i Colomer, per un import de 25.000,00€ -INFO-
12 febrer 2018
Para solucionar las afectaciones y garantizar que la puesta en servicio de las estaciones base de telefonía móvil no afecte a la TDT, la
21 desembre 2017
Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2017 s’aproven les bases per a la selecció de funcionari interí/na tècnic
29 novembre 2017
Per obra de soterrament dels contenidors i la línia elèctrica de la Plaça de Ses Herbes, per un import de 37.510,24 € --INFO--
23 novembre 2017
Canvi de sanejament c/ Es Portal, per un import de 14.000,00€  -INFO-