AVANÇ DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL – POUM – DEL MUNICIPI DE CADAQUÉS – X2022001795

Aprovat per Ple ordinari de data 25 de maig de 2022 i publicat al BOP de Girona núm. 105 de data 1 de juny de 2022 – DOGC núm. 8680 de data 1 de juny de 2022 – Seu electrònica-E-Tauler – Diari de Girona de data 1 de juny de 2022 – El Punt Avui de data 2 de juny de 2022

Anunci

Ofici expedient Avanç Revisió POUM

Link EXPEDIENT PLANEJAMENT (.pdf)