CASAL I CAMPUS D’ISTIU CADAQUÉS 2021

AJUNTAMENT DE CADAQUÉS

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA                

Termini del 31 de maig a l’11 de juny Pàgina web: www.cadaques.cat

 

Aquest estiu l’Ajuntament de Cadaqués ha organitzat com cada estiu activitats de lleure i d’esport:

Casal de lleure per a nens/es a partir de P3 fins a 6è de primària, que tindrà lloc a diferents espais de l’IE Caritat Serinyana – Cap de Creus

Casal Esportiu per a nens/es a partir 3er de primària i per a nois/es de 1er a 4rt d’ESO. Les activitats esportives tindran lloc al pavelló.

L’horari de les activitats serà de 8:45h a 13h i també es farà servei de menjador de 13h a 15h per a les famílies interessades(caldrà un mínim d’inscripcions per a fer aquest servei)

 

OPCIONS, HORARIS I PREU                              

 • Torn 1: Del 28 de juny al 9 de juliol
 • Torn 2: Del 12 al 23 de juliol
 • Torn 3: Del 26 de juliol al 6 d’agost
 • Torn 4: Del 9 al 20 d’agost
 • Torn 5: Del 23 d’agost al 3 de setembre

 

PREU PER CADA TORN

 • Matí: de 8:45h a 13,00h.  —> 75,00€
 • Matí i Menjador amb carmanyola: de 8:45h  a 15,00 h  —> 110,00€
 • Menjador eventual amb carmanyola —> 3,50€ dia

 

Documentació que cal presentar

Documentació necessària per inscriure’s al Casal d’Estiu i al Casal Esportiu Municipal 2021

 

   Casal de lleure:

 • El full d’inscripció del/a participant al casal de lleure descarregar i omplir
 • El full de declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 descarregar i omplir
 • Full d’autoritzacions i llei de protecció de dades . descarregar i omplir
 • Fotocòpia pàgina de vacunes del participant.
 • Fotocòpia targeta sanitària del participant.
 • Fotocòpia foto del nen tamany carnet
 • Fotocòpia del NIF del pare/mare, tutor/tutora legal de l’infant inscrit
 • Full domiciliació bancària descarregar i omplir
 • Fotocòpia llibre de família  per al 10% de descompte (Famílies monoparentals: Entenem com a monoparental la família composta per un sol progenitor, un pare o  una mare. / Famílies nombroses: Entenem com a família nombrosa 3 o més germans. El descompte s’aplicarà sobre tots               els germans que hi participin./   Germà: El descompte s’aplicarà a partir del 2on germà

 

   Casal esportiu:

 • El full d’inscripció del/a participant al casal esportiu descarregar i omplir
 • El full de declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la Covid-19 descarregar i omplir
 • Full d’autoritzacions i llei de protecció de dades . descarregar i omplir
 • Fotocòpia pàgina de vacunes del participant.
 • Fotocòpia targeta sanitària del participant.
 • Fotocòpia foto del nen tamany carnet
 • Fotocòpia del NIF del pare/mare, tutor/tutora legal de l’infant inscrit
 • Full domiciliació bancària descarregar i omplir
 • Fotocòpia llibre de família  per al 10% de descompte (Famílies monoparentals: Entenem com a monoparental la família composta per un sol progenitor, un pare o  una mare. / Famílies nombroses: Entenem com a família nombrosa 3 o més germans. El descompte s’aplicarà sobre tots               els germans que hi participin./   Germà: El descompte s’aplicarà a partir del 2on germà

 

Altres

 • Tramitació telemàtica de la inscripció: caldrà aportar tota la documentació de la inscripció tant del Casal de lleure com l’esportiu via e-tram, Instància genérica, (*recomanem fer-ho a través del IdCat mòbil, és ràpid i fàcil). Cal omplir la instància genèrica, i a l’apartat “d’ajunta”, s’ha d’adjuntar la documentació que es requereix omplerta i escanejada.
 • Per a més informació i dubtes dani@cadaques.cat / 629716740 i atenció presencial els dies 3 i 10 de juny a l’Ajuntament de Cadaqués de 10h a 14h (Cal demanar cita prèvia a en Dani)
 • A partir del 11 del juny, es comunicarà a les famílies que han estat admesos i posteriorment es realitzarà el gir del rebut i la corresponent domiciliació bancària del cost de l’activitat. (Es girarà el rebut i es farà la domiciliació bancària el dia 21 de juny per als torns del 28 de juny fins al 6 d’agost. I es girarà el rebut el dia 26 de juliol per als torns del 9 d’agost al 3 de setembre.)

Places limitades, en el cas que restin places lliures es podrà fer inscripció per torns, sempre quinze dies abans de començar el torn en el qual es vulgui fer la inscripció i l’Ajuntament també girarà pel banc el corresponent rebut quinze dies abans.