CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA – PGOU 1987 DEL PERI NUM. 21 – POLÍGON 1 “PUIG D’EN SANÉS” DE CADAQUÉS. PUBLICAT A LA SEU ELECTRONICA – TAULER D’ANUNCIS DES DE 06/10/2022 FINS EL 21/10/2022