PROCÉS DE DESPLEGAMENT DE LA XARXA 4G A CADAQUÉS

Llega800 és l’entitat gestora que s’encarregarà de solucionar qualsevol afectació en la recepció de la TDT motivada per ses emissions de la tecnologia 4G per assegurar la continuïtat des servei de TV. Aquesta actuació és totalment gratuïta per l’usuari.

S’han habilitat un número de telèfon i una pàgina web als quals poden recórrer tots ses usuaris amb l’objectiu de solucionar ses afectacions.

Es número d’atenció gratuïta pes ciutadans és es que segueix:

900 833 999

I la pàgina web:

www.llega800.es

Una vegada rebuda la notificació de l’afectació per part de ses usuaris de TDT, un tècnic qualificat es desplaçarà al lloc de l’afectació i procedirà a realizar ses tasques d’acondicionament necessàries per solventar-la. Tot això, sense cap cost per l’usuari.

 

Tríptic informatiu