Subvencions de la Diputació de Girona per a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, anualitat 2022.

La Unitat de Gestió de la Informació de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 3.000,00€ a l’Ajuntament de Cadaqués, per a l’organització de la Fira d’Indians de Cadaqués, 1900: Un “americano” a Cadaqués, 2022.

–LINK–PUBLICITAT WEB INDIANS