Subvencions de la Diputació de Girona per al desenvolupament d’actuacions de conservació del Patrimoni Natural per a Espais d’interès Natural. Any 2021.

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit un ajut de 7.774,08€  a l’Ajuntament de Cadaqués, com a suport a les actuacions de conservació, millora i restauració del fons marí de les platges de Llané Gran i Llané Petit.