SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS 2020

SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL PER A CONSORCIS GESTORS D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL I AJUNTAMENTS (2020)

 

L’Àrea de Medi Ambient de La Diputació de Girona dóna suport als ajuntaments per actuacions de conservació del Patrimoni Natural i ha concedit un ajut de 9.745,81€, a l’Ajuntament de Cadaqués, per la conservació, millora i restauració del fons marí de la Badia de Cadaqués.