SUPORT ECONÒMIC DDGI FONS INVERSIONS 2020

 SUPORT ECONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2020

 

La Diputació de Girona ha concedit suport econòmic a l’Ajuntament de Cadaqués, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Accés a les Noves Tecnologies i Actuacions en Camins Municipals 2020, per despeses efectuades l’àmbit d’inversions:

Despeses en Inversions

 

Asfaltatge carrers                                      47.975,80€

Canvi papereres                                        10.982,00€

Equipaments Esportius Exteriors              14.982,00€

                                             TOTAL:        73.939,80€

 

Diputacio de girona