SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA, PER A L’ANY 2022.

SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA, PER A L’ANY 2022.

DIPSALUT ha concedit un ajut de 547,93€ a l’Ajuntament de Cadaqués com a suport econòmic en matèria i condicions d’estils de vida, per als Tallers de Gimnàstica adaptada a la gent gran, per a l’any 2022.

–LINK– SUPORT ECONÒMIC Pm07