SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT PER ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES, PER ALS ANYS 2022 – 2023

SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT PER ACTUACIONS PER A LA LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES, PER ALS ANYS 2022 – 2023

DIPSALUT ha concedit un ajut de 4.272,47€ a l’Ajuntament de Cadaqués com a suport econòmic per les despeses efectuades en l’àmbit d’actuacions per la lluita i control de plagues urbanes, per als anys 2022 – 2023.

–LINK–SUPORT ECONÒMIC Pt10