SUPORT ECONÒMIC DE LA DIPSALUT PLATGES PT08

 SUPORT ECONÒMIC DE  DIPSALUT PER A LA SEGURETAT, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES, PER A L’ANY 2020

 

DIPSALUT dóna suport econòmic als ajuntaments per despeses efectuades en l’àmbit d’actuacions per la seguretat, vigilància, salvament i socorrisme a les platges i ha concedit a l’Ajuntament de Cadaqués un ajut de 4.000,00€.

 

Dipsalut