SUPORT ECONÒMIC DIPSALUT ESTILS DE VIDA PM07

SUPORT ECONÒMIC DE DIPSALUT EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA, PER A L’ANY 2020

 

DIPSALUT dóna suport econòmic als ajuntaments per despeses efectuades en l’àmbit d’actuacions per l’atenció i prevenció a la dependència i accions de prevenció i d’actuació en relació a les violències de gènere i ha concedit a l’Ajuntament de Cadaqués un ajut de 2.542,87€.

 

Dipsalut